• obrazek
  • obrazek

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2015/2016


 
Liceum Ogólnokształcące Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ZALETY SZKOŁY OPŁATY
1 2

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły:  pobierz
  2. Kwestionariusz osobowy:  pobierz

Aby zostać słuchaczem Liceum Ogólnokształcącego  powinieneś:

W związku z reformą szkolnictwa od września 2012 r. osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową przyjmowane będą na trzeci semestr liceum ogólnokształcącego.

W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na wyższy semestr należy dostarczyć świadectwo ukończenia ostatniej klasy w poprzedniej szkole lub jeśli była to szkoła zaoczna - indeks.

Szkoła prowadzi dwa nabory - na semestr wiosenny (nauka rozpoczyna się od lutego) i semestr jesienny (nauka rozpoczyna się od września).

Nauka odbywa się w systemie zaocznym - co druga sobota i niedziela w godz. od 8:00 do 15:30.

Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły pobierz
  2. Kwestionariusz osobowy: pobierz

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy nabór na następujące kierunki:

Reforma szkolnictwa zawodowego, która weszła w życie 01 września 2012 r., wprowadza do kształcenia zawodowego nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Podczas kursu osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu - dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Nowa forma kształcenia pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową, a także umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej, ponieważ KKZ trwają 2-3 semestry, a zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy.

Nasza firma wychodząc naprzeciw współczesnym tendencjom oraz zapotrzebowaniu na rynku pracy w najbliższym czasie uruchomi kwalifikacyjne kursy zawodowe, zarówno dla osób indywidualnych jak również firm i instytucji.


 
Można jednocześnie uczęszczać do liceum
i na kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

ZALETY SZKOŁY:

OPŁATY:

Opłata za egzaminy w sesji dodatkowej: 20 zł egzamin pisemny, 15 zł egzamin ustny

Opłata za maturę: 200 zł (poprawki gratis)

Regulaminy