• obrazek
  • obrazek

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Serdecznie zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego.

KKZ to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe, są formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych (tylko nieliczne zawody mogą być nadal kształcone w formie szkoły policealnej).

Na KKZ może zapisać się OSOBA DOROSŁA BEZ WZGLĘDU NA DOTYCHCZASOWE WYKSZTAŁCENIE (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa).

Można być jednocześnie słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz liceum dla dorosłych.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1, K2, K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu - dyplomu technika w danym zawodzie.W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór na następujące kierunki: